Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og skal forberede valgene til neste landsmøte.

Valgkomiteen består av leder, nestleder, medlem og varamedlem.

Ansvarsområder:

  • Utarbeide innstilling til alle valg som skal gjøres av landsmøtet
  • Sende varsel til fylkeslagene 6 måneder før landsmøtet, om hvilke tillitsvalgte som står på valg. Lagenes frist for å foreslå kandidater er 3 måneder før landsmøtet.
  • Forespørsel til tillitsvalgte som står på valg skal sendes 4 måneder før landsmøtet. Valgkomiteen gir de tillitsvalgte 1 måneds frist for å melde tilbake hvorvidt de søker gjenvalg.
  • Valgkomiteen utarbeider sin innstilling senest en måned før landsmøtet.

Kontaktperson: Laila Vigsø, NCF Hordaland (leder).

Klikk på logoene for mer info