Landsstyret

Landsstyrets oppgave er å uttale seg om og påse at beslutningene gjort i landsmøtet blir omsatt i planer. Landsstyret er NCFs høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret møtes minst en gang årlig, og består av alle sentralstyrets medlemmer, leder i NCFU og alle fylkeslederne, hvor alle har tale-, forslags- og stemmerett.

Leder av NCFs sentralstyre leder landsstyret. Landsstyret innkalles når sentralstyret eller når 1/3 av landsstyrets medlemmer krever det.
 

Klikk på logoene for mer info