Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med NCFs vedtekter, vedtak og NCF sine etiske retningslinjer.

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, medlem og varamedlem. Ingen av disse kan inneha sentrale verv.

Ansvarsområder:

  • Gjennomgå fylkesledersamlingens og sentralstyrets protokoller.
  • Gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og protokoller.
  • Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak og de verdier som skal kjennetegne NCF som organisasjon, sendes fortløpende til fylkesedersamlingen.
  • Senest en måned før landsmøtet avgi en rapport som sendes lagene og landsmøtets deltakere. I rapporten skal kontrollkomiteen vurdere om det har forekommet disposisjoner som er i strid med NCFs vedtekter og vedtak.
  • Enhver tillitsvalgt eller ansatt i NCF har informasjonsplikt til kontrollkomiteen på forespørsel.
  • Kontrollkomiteen kan samarbeide med revisor.
  • Kontrollkomiteens medlemmer innkalles til landsmøtet med tale- og forslagsrett.

Kontaktperson: Kåre Solberg, NCF Vestfold (leder)

Klikk på logoene for mer info