Fagrådet

Fagrådet skal være et rådgivende og opplysende organ for NCF.

Ansvarsområder:

  • På initiativ fra styret skal rådet drøfte og utrede saker og gi NCF råd og veiledning.
  • På eget initiativ ta opp saker ut fra faglige rapporter, forskningsresultater og lignende som er av interesse for cøliakere.
  • Gi orientering til NCF om forhold og saker som foreningen bør være kjent med og gi råd om dette bør følges opp.
  • Bringe videre informasjon til det medisinske/dietiske miljø som Fagrådet mener er av generell faglig interesse

Kontaktperson: Professor dr. med. Trond S. Halstensen (leder).

Klikk på logoene for mer info