Baby_1200x500.jpg

Innføring av glutenholdig mat hos spedbarn

Spedbarn skal ha en gradvis glutenintroduksjon først etter at de er 4 måneder og ikke eldre enn 12 måneder.

I følge den europeiske barnegastroforeningens (ESPGHAN) retningslinjer fra 2016/2017 bør gluten introduseres i barnets kost tidligst ved 4 og senest ved 12 måneders alder. Mengden gluten anbefales å være liten innledningsvis, for så gradvis å økes frem til 1 års alder.

Klikk på logoene for mer info