Margret Hagerup alle til web.jpg

Kutt i grunnstønad til cøliakere er basert på feilaktig og mangelfullt grunnlag

I dag startet vi dagen på møte med Høyre i Stortinget. Vi møtte Heidi Nordby Lunde, Margret Hagerup og Kristian Tonning Riise som alle sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for å argumentere mot ytterligere kutt i grunnstønaden. Den offisielle holdningen fra Norsk cøliakiforening er at det må legges bedre dokumentasjon til grunn før det kan kuttes ytterligere i grunnstønaden.

 

NCF kjemper fortsatt mot ytterligere kutt i grunnstønaden. I dagens møte med Høyre-politikere som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen var vårt viktigste budskap å få fram at SIFO-rapporten som er lagt fram eneste dokumentasjon for kutt i grunnstønaden, ikke holder mål. Vi fikk vi formidlet tydelig at vi trenger bedre dokumentasjon, og at vi er sjokkert over at regjeringen igjen legger den mangelfulle rapporten til grunn for nye kutt.  NCF mener at dagens grunnstønad allerede er på et minimumsnivå, og at det må et solid faglig grunnlag til for å kunne kutte ytterligere i stønaden til de som trenger glutenfri mat for å være friske. Vi ber derfor innstendig regjeringen om å utsette ytterligere kutt i grunnstønaden til bedre dokumentasjon foreligger.

Feilene vi presiserte var blant annet:

  • Mengden glutenfritt brød og kornprodukter i den glutenfrie matkurven er redusert, sammenlignet med det vanlige referansebudsjettet.
  • SIFO har selv formidlet at dersom de legger samme mengde brød til grunn som i det vanlige referansebudsjettet, vil dette for menn gi en merkostnad på kr 200 i måneden.
  • Urealistisk lite glutenfri mat.
  • Det er ikke foretatt reelle sammenligninger av produkter.
  • Merkostnaden er basert på snittberegning, noe som gjør at menn over 30 år ikke en gang får dekket sine ekstrautgifter etter SIFOs magre budjsett.
  • Det forutsettes at all mat lages fra bunnen av, noe vi mener er urealistisk i dagens samfunn.

Viktigheten av glutenfritt

NCF fikk forståelse for at vi har opplevd årets budsjettprosess som uryddig, da det ikke har vært noen form for dialog med NCF, og det er heller ikke foretatt noen nye beregninger eller vurderinger som ligger til grunn for årets kuttforslag.

Vi fikk også understreket hvor viktig det er å holde en strikt glutenfri diett, og hvilke alvorlige konsekvenser det vil ha for de som kanskje nå vil begynne å slurve med kostholdet på grunn av økonomiske årsaker. Generalsekretær Knut H. Peterson foreslo at det gjøres en ny og korrigert utredning av glutenfritt kosthold, og at eventuelle nye kutt stilles i bero inntil en ny utredning er på plass.

Høyrepolitikerne hørte på hva vi hadde på hjertet, men ville ikke gi noen løfter om utsettelse av nye kutt over bordet.

Arbeids- og sosialkomiteen skal etter det NCF erfarer ha et møte denne uken, og vi håper selvsagt på at våre innspill vil bli lyttet til. Endelig statsbudsjett vil bli vedtatt i desember.

 


Bakgrunn
I 2018 foreslo regjeringen å redusere grunnstønaden for fordyret kosthold fra kr 1999 (sats 4) til kr 686 (sats 1) for alle cøliakere, og kutte støtten helt for de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Etter en intens budsjettkamp i fjor, resulterte det i et kompromiss der barn og unge mellom 5 og 30 år fikk kr 1372 (sats 3), mens øvrige aldersgrupper fikk kr 1047 (sats 2). I tillegg fikk de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet beholde stønaden på linje med cøliakere.

For 2020 foreslår regjeringen nå å spare ytterligere 124 millioner ved at de mellom 5-30 år som i dag får sats 3, skal få sats 2, og at øvrige aldersgrupper, som nå har sats 2, skal få sats 1.

 

Klikk på logoene for mer info